X
تبلیغات
حرف های تازه در روان شناسی تربیتی

حرف های تازه در روان شناسی تربیتی

وبلاگ تخصصی دانشجويان دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه تهران

نظریه خودتعیین گری (نویسنده: هیمن خضری آذر)

یکی از مهمترین نظریه­های انگیزش، نظریه خودتعیین­گری (دسی و ریان،1985) است. مطابق با این نظريه، سه نياز روان­شناختي اساسي وجود دارد: خودمختاري(Autonomy)، شايستگي(Competence) و ارتباط (related). این نظریه فرض می­کند که نیازها برای شایستگی، ارتباط و خودمختاری زیربنای رفتارهای انسان هستند. آنها  فطری و برای رشد و بهزیستی روانشناختی ضروری هستند. فرض دیگر این است که در هر حیطه­ای از زندگی انسان، فرصت ها برای تجربه خودمختاری، شایستگی و ارتباط در ارتقای رضایت از زندگی و بهزیستی ضروری است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1391ساعت 20:49  توسط کيانی، مال احمدی، خضری آذر، حاتمی  | 

مدل¬یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی (نویسنده: هیمن خضری آذر)

کمترین مجذورات جزئی روش نسبتاً جدیدی از معادلات ساختاری رگرسیونی است .این روش هم برای رگرسیون تک متغیری و هم چند متغیری و با چند متغیر وابسته کاربرد دارد. PLS بر اساس برآورد کمترین مجذورات با هدف اولیه بهینه ساختن تبیین واریانس در سازه­های وابسته مدل­های معادلات ساختاری است. روش PLS در ابتدا برای تحلیل موقعیت­ها یا مدل­های بسیار پیچیده­ای به­کار می­رود که اطلاعات نظری کمی در مورد آنها وجود دارد،‌یا اینکه هدف از آزمون این مدل­ها پیش­بینی یا کاربرد است.

بر خلاف مدل­یابی معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس که میزان برازش مدل مفروض را ارزیابی می­کند و در نتیجه برآورد مدل در جهت تبیین، آزمون و تایید نظریه است، روش PLS  پیش بینی مدار بوده، به نظریه قوی نیاز ندارد و به عنوان روش ساخت نظریه می تواند به­کار رود (وینزی و همکاران، 2010).


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم اردیبهشت 1391ساعت 18:19  توسط کيانی، مال احمدی، خضری آذر، حاتمی  | 

نظریه اپشتین (Epstein) (نویسنده: هیمن خضری آذر)

نظریه خود تجربه ای شناختی (Cognitive-Experiential Self-Theory)

نظریه خود تجربه ای شناختی نظریه گسترده یکپارچه ای از شخصیت است که با بسیاری از نظریه های دیگر از جمله نظریه های روان پویشی، نظریه های یادگیری، نظریه های پدیدارشناختی و دیدگاه های شناختی مدرن پردازشگری اطلاعات سازگار و همخوان است.  نظریه خود تجربه ای شناختی سه فرضیه اصلی را مطرح می کند: فرضیه اول این است که  پردازش اطلاعات از طریق دو سیستم مستقل و متقابل صورت می گیرد: الف) سیستم تجربه ای که نیمه هشیار است و سیستم عقلانی که هشیار است. اپشتین با معرفی سیستم تجربه ای دیدگاه جدیدی در زمینه ناهشیار را مطرح می کند. فرضیه دوم این است که سیستم تجربه ای را هیجانات راه اندازی می کند.  فرضیه سوم این است که چهار نیاز اساسی که هر کدام از آنها توسط یکی از نظریه ها نیاز اساسی و بنیادی محسوب می شدند، مطابق با نظریه اپشتین دارای اهمیت برابری هستند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی 1390ساعت 15:44  توسط کيانی، مال احمدی، خضری آذر، حاتمی  | 

مرور مختصری بر حافظه کاری (Working Memory) [نویسندگان: خضری آذر و مال احمدی]

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر 1390ساعت 19:4  توسط کيانی، مال احمدی، خضری آذر، حاتمی  | 

تعویق اندازی تحصیلی بين دانشجويان دوره‌ي كارشناسي در كلاسهاي حضوري (نویسنده: معصومه حاتمی)

چکیده

امروزه تعلل و تعویق اندازی يكي از رايج‌ترين پديده‌ها در بين دانشجويان نسبت به گذشته است بدليل آنكه آنان چيزهايي زيادي براي انجام دادن دارند اما زمان‌شان محدود است. وقتي كه مطالب و نوشته‌هاي مربوط به تعویق اندازی را بررسي مي‌كنيم، به سادگي مي‌توان ديد كه دلايل اين رفتارهاي پر تعلل متفاوت هستند. بنابراين دلايل، گاهي اوقات ما نمي‌توانيم هيچ عكس‌العملي نشان بدهيم تا زماني كه دقايق آخر فرا برسند، گاهي اوقات بعد از زمان تعيين شده و اتمام آن ما وارد عمل مي‌شویم و يا اينكه اصلاً واكنشي نداريم. خصوصاً دانشجويان دوره كارشناسي بطور مرتب رفتارهاي تعویق انداز‌آميزی نسبت به وظايف تحصیلی خود مثل آماده كردن تكاليف، مطالعه و آمادگي براي امتحانات را از خود نشان مي‌دهند. تحقيق در زمينه‌ي اين موضوعات به روشني نشان مي‌دهند كه غيرممكن است كه بتوانيم رفتار تعویق انداز‌آميزی را تنها با يك متغير نشان داده و تفسير كنيم. بنابراين هدف از اين تحقيق اين بود كه دريابيم آيا تعویق اندازی‌ عمومي، انگيزه تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی مي‌تواند به عنوان تعيين كننده‌ي تعویق اندازی‌ تحصیلی در بين دانشجويان كارشناسي حضوري در سازمان‌هاي آموزشي مختلف (تحصيلات فيزيكي و ورزشي) به كار برود يا نه. به علاوه تعویق اندازی‌ تحصیلی آنان نسبت به متغيرهاي جنسيت، سازمان و پايه‌ي آموزشي مورد بررسي قرار گرفته‌اند. گروه مورد مطالعه مركب از 774 دانشجوي كلاس حضوري آموزش فيزيكي و ورزش در دانشگاه سلچوك، سامسون، و نيگده در تركيه بودند. مقياس تعویق اندازی‌ تحصیلی و يك سري داده‌هاي شخصي بصورت فرم و به عنوان ابزار تحقيق به كار برده شدند. ضرايب تناسب پيرسون، آناليز برگشت چندتايي ـ نمونه‌هاي مستقل تست ـ تي و anova براي آناليز داده‌هاي جمع‌آوري شد. به كار رفته‌اند. نتايج يك ارتباط و تناسب مثبت قابل توجه بين تعویق اندازی‌ تحصیلی و تعویق اندازی‌ عمومي را نشان داده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام آبان 1390ساعت 16:0  توسط کيانی، مال احمدی، خضری آذر، حاتمی  | 

ساختار و عاملیت در تحول انسان (نويسنده احسان مال احمدی)

بدون شک از جمله مسیرهای مهمی که افراد در طول زندگی خود به آن گام می­گذارند مسیر تحصیل و یادگیری است؛ اهمیت توجه به تحصیل از آنجا ناشی می­شود که تقریبا همه افراد بخشی از زندگی خود را به آن اختصاص می­دهند ؛ ضمن اینکه موفقیت در امر تحصیل با پیامدهای مثبت گوناگونی اعم از کاهش بزهکاری، کاهش آسیب های روانی، کاهش خطر سوء مصرف مواد و افزایش موفقیت های شغلی همراه است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آبان 1390ساعت 13:24  توسط کيانی، مال احمدی، خضری آذر، حاتمی  | 

تاثیر اهداف پیشرفت و اهداف اجتماعی بر کمک¬طلبی از همسالان در یک بافت آموزشی (از احسان مال احمدی)

این پژوهش، شامل دو تحقیق با اهداف، روش­ها و نتایج متفاوت، اما مرتبط به هم، بود. در زیر موارد مربوط به هر یک به صورت جداگانه آورده می­شوند:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آبان 1390ساعت 11:4  توسط کيانی، مال احمدی، خضری آذر، حاتمی  | 

عامليت و ساختار در رشد انسان (نویسنده: مسعود کیانی)

چکيده

عامليت و ساختار دو مفهوم بنيادی هستند، که در توصيف نحوه عملکرد فرد و تصميم‌هايي که در سراسر دوره تحول خويش می‌گيرد نقش مهمی را بازی می‌کنند. در نظريه‌های روان‌شناسی دو دهه‌ی اخير بيشتر بر تعامل عامليت و ساختار در شکل‌دهی رفتار تأکيد شده است. نظريه بندورا با واردسازی مفهوم خودکارايي در عرصه روان‌شناسی شناختی-اجتماعی نقش مهمی را در شکل‌دهی پيوند بين عامليت و ساختار بازی می‌کند. علاوه بر اين ديدگاه، «چشم‌انداز اثرات انتخاب» و «نظريه مسير زندگی» نيز به گونه‌های مختلف به بحث در حوزه عامليت و ساختار و نقش ايشان در تحول رفتارها و انتخاب‌های انسان پرداخته‌اند. در اين مقاله ضمن بررسی ديدگاه‌های نظری مطرح شده، سعی می‌شود تا براساس نگرش اِکلس چارچوبی برای تبيين مفاهيم عامليت و ساختار در رفتار ارايه شود. چهار خصيصه نظريه اِکلس که براساس ديدگاه اِلدر ارايه شده است می‌تواند تا حدود زيادی نقش عامليت، ساختار و تعامل پويای بين اين دو را در فرايند تحول و هم‌چنين شکل‌گيری کنش‌ها توصيف کند.

 واژگان کليدی:

عامليت انسانی، ساختار، خودکارايي،  مسير زندگی، اثرات انتخاب

 Keyword: Human agency, Structure, Self-efficacy, Life course, Selection effect

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آبان 1390ساعت 9:34  توسط کيانی، مال احمدی، خضری آذر، حاتمی  | 

نظريه ذهن در کودکان دچار اختلال‌های جسمانی و گفتاری شديد (از مسعود کیانی)

چکيده

رشد توانايي يک فرد در جهت ادراک تفکرات و احساسات ديگران، که نظريه ذهن (TOM)[1] خوانده شده است، موضوع اين مطالعه می‌باشد. کودکان دارای ناتوانايي های ارتباطی در معرض مشکلاتی در اين زمينه قرار گرفته‌اند، که اين نقش زبان را در رشد نظريه ذهن برجسته می‌سازد. در اين مطالعه، نظريه ذهن در کودکان فلج مغزی[2] و با اختلالات گفتاری[3] شديد مورد بررسی قرار گرفته است. دو تکليف، که به صورت متفاوتی به توانايي‌های کلامی[4] وابسته بودند، مورد استفاده قرار گرفتند.  نتايج اين مطالعه با يک گروه همتا از نظر سن عقلی مورد مقايسه قرار گرفت. اين گروه‌ها تفاوت معنی داری در تکاليف کلامی محور داشتند در حالی‌که تفاوت معنی داری در تکاليف غيرکلامی بين گروه‌ها مشاهده نشد. نتايج نشان داد که تأخير رشدی در نظريه ذهن کودکان دارای اختلالات جسمانی و گفتاری شديد وابسته به توانايي‌های کلامی می‌باشد.

©2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آبان 1390ساعت 9:6  توسط کيانی، مال احمدی، خضری آذر، حاتمی  | 

روان‌شناسی رشد تکاملی و دلالت‌های آموزشی آن (از مسعود کیانی)

روان‌شناسی رشد تکاملی[3] (EDP) مطالعه رشد انسان را فرايندی می داند که به وسيله مکانيسم‌های ژنتيکی، بوم‌شناختی و پس‌زايشی‌ هدايت می‌شود. اين مکانيسم‌ها سازش پذيری‌های ويژه‌ای را که در انتخاب جنسيتی و طبيعی مهم هستند ( از جمله بقاء و توليد مثل) افزايش می‌دهند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آبان 1390ساعت 9:1  توسط کيانی، مال احمدی، خضری آذر، حاتمی  |